Wij respecteren de privacy van iedereen die een bezoek brengt aan of zich aanmeld bij https://adviesbijprivacy.nl (de “Website“) en wij zetten ons verder in voor een veilige online-ervaring.  Wij respecteren ook de privacy van elke persoon die de diensten gebruikt die wij via de Website beschikbaar stellen.

Over ons
Advies bij privacy is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Advies bij privacy het doel van, en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Advies bij privacy is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op transparante, behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Advies bij privacy
Postadres: Waterdreef 356, 3824GM Amersfoort
Algemeen telefoonnummer: 06 3600 2289
Algemeen e-mailadres: info@adviesbijprivacy.nl
Website: https://adviesbijprivacy.nl

1. Doel
Deze Privacyverklaring (“Privacyverklaring“) geeft uitleg over onze benadering van persoonlijke informatie die wij van u kunnen verzamelen. Deze Privacyverklaring bevat ook uw privacyrechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke informatie.

Deze Privacyverklaring informeert u over de aard van de persoonlijke informatie die door ons wordt verwerkt en over hoe u kunt verzoeken dat wij deze verwijderen, bijwerken, overdragen en/of u er toegang toe verlenen.

Houd er ook rekening mee dat deze Privacyverklaring alleen van toepassing is op het gebruik van uw persoonlijke informatie die door ons is verkregen, deze is niet van toepassing op uw persoonlijke informatie die is verzameld tijdens uw communicatie met derden.

2. Hoe verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens
Het primaire doel bij het verzamelen van persoonlijke informatie van u kan zijn: (1) om uw identiteit te verifiëren; (2) om ons te helpen onze diensten en oplossingen te leveren; (3) om nieuwe diensten en oplossingen te verbeteren, te ontwikkelen en op de markt te brengen; (4) om verzoeken van u uit te voeren die u indiende op de Website of met betrekking tot onze diensten en oplossingen; (5) om verzoeken of geschillen te onderzoeken of op te lossen; (6) om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, een rechterlijk bevel, een ander gerechtelijk proces of de eisen van een toezichthouder; (7) om onze overeenkomsten met u tot stand te brengen en uit te voeren; (8) om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of derden, inclusief onze andere klanten, abonnees en gebruikers van de Website of onze diensten en oplossingen te beschermen; (9) om ondersteuning te bieden voor de levering van onze Diensten.

Om deze doelen te bereiken, kunnen we de volgende persoonlijke informatie verwerken:

Als u een bezoeker bent van de Website:

 • Voor- en achternaam.
 • Contactgegevens inclusief e-mailadres.
 • Demografische informatie zoals woonplaats en postcode.
 • Andere informatie die relevant is voor het leveren van diensten.

Als u een klant bent:

 • Handelsnaam onderneming.
 • Voor- en achternaam.
 • Contactgegevens inclusief e-mailadres.
 • Adresgegevens.
 • Kvk-nummer
 • Betalingsinformatie.
 • Andere informatie die relevant is voor het leveren van diensten.
 • Informatie die u ons verstrekt als onderdeel van onze dienstverlening aan u, die afhankelijk is van de aard van uw overeenkomst met Advies bij privacy.

3. Persoonlijke informatie die u op de website achterlaat.    

Het opvragen van informatie
Bij het opvragen van informatie over onze diensten en oplossingen verzoekt Advies bij privacy u om een aantal persoonsgegevens in te vullen. Wij gebruiken uw persoonlijke identificatiegegevens om met u te communiceren en te kunnen informeren over één of meerdere diensten en oplossingen. Wij bewaren uw gegevens gedurende de periode waarin u zich niet heeft afgemeld voor deze service.

Aanmelden nieuwsbrief
Bezoekers van de website kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Advies bij privacy. Doormiddel van de nieuwsbrief informeren wij over de diensten en oplossingen die wij aanbieden en relevante ontwikkelingen binnen de branche. Bij het aanmelden op de nieuwsbrief vragen wij u om uw persoonlijke identificatiegegevens. Deze gegevens gebruiken wij om op een transparante en vriendelijke wijze met u te kunnen communiceren. Uw persoonsgegevens bewaren wij gedurende de periode waarin u zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het klantenbestand van de nieuwsbrief verstrekken wij niet aan derden.

Contactformulier en e-mailen naar algemeen e-mailadres
Bij vragen of opmerkingen over onze diensten en oplossingen kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier, of u stuurt een e-mail naar het algemene e-mailadres. Indien u contact met ons opneemt vragen wij u om uw persoonlijke identificatiegegevens. Advies bij privacy gebruikt uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om contact met u te kunnen opnemen over uw vraag of opmerking. Daarnaast bewaren wij uw gegevens om u vaker te informeren over het desbetreffende en daaraan gerelateerde diensten en oplossingen. Indien u geen informatie wilt ontvangen dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij uw persoonsgegevens uit het systeem halen. Advies bij privacy is van mening dat het in contact komen en blijven met geïnteresseerden en klanten in het belang is voor de organisatie maar ook voor de betrokkenen. U heeft namelijk recht op transparante informatie over de organisatie, onze diensten en oplossingen.

Gratis AVG Privacy Nulmeting
Bij het aanvragen van een gratis AVG Privacy Nulmeting vragen wij u om de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens heeft Advies bij privacy nodig om na het invullen van de AVG Privacy Nulmeting contact met u op te nemen over de resultaten en eventuele diensten en oplossingen die aansluiten bij uw gegevensverwerkingen.

5. Persoonsgegevens die wij op een andere manier ontvangen
Naast de persoonsgegevens die wij van u zelf ontvangen verkrijgen wij ook persoonsgegevens uit openbare bronnen, zoals het handelsregister van de KvK.

6. Uw privacyrechten
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft rechten aan betrokkenen waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door Advies bij privacy worden verwerkt, dan kunt u een verzoek indienen. Als blijkt dat de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn dan kunt u een verzoek indienen om de gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Daarnaast kunt u een verzoek indienen tot het verwijderen van uw persoonsgegevens. Advies bij privacy zal uw verzoek respecteren en hier gehoor aan geven tenzij wij de persoonsgegevens dienen te bewaren voor het nakomen van een wettelijke verplichting. U heeft als betrokkene ook het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, indien technisch mogelijk, zal Advies bij privacy – alleen op uw verzoek – uw persoonlijke gegevens aan u verstrekken of deze rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke verzenden.

U kunt ook informatie opvragen over: het doel van de verwerking; de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt; welke derde partijen uw gegevens ontvangen; wat de bron van uw persoonsgegevens was (indien u deze niet rechtstreeks aan Advies bij privacy heeft verstrekt); en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard.

Uw eerste aanvraag is kosteloos bij alle aanvragen die u hierna indient rekenen wij een administratieve vergoeding, dit geldt ook als u meerdere aanvragen tegelijk indient.

7. Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Advies bij privacy behoudt het recht om deze Privacyverklaring aan te passen. Om ervoor te zorgen dat u er altijd van op de hoogte bent hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, zullen wij dit document van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in ons gebruik van uw persoonlijke informatie weer te geven. We kunnen ook wijzigingen aanbrengen om te voldoen aan wijzigingen in de toepasselijke wet of regelgeving. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig opnieuw te lezen om op de hoogte te blijven van hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken.

8. Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens en u komt er met ons niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.