Met het AVG pakket compleet hoeft u zich geen zorgen te maken over de wet- en regelgeving. Een expert van Advies bij privacy zal de AVG volledig in uw organisatie implementeren. Waardoor u zich kan focussen op wat u het liefst doet ondernemen en geld verdienen. Een van onze experts stelt het interne privacybeleid voor u op. Indien gewenst doet de expert dit op locatie. Bovendien trainen wij uw medewerkers op dit beleid met een AVG awareness training. Daarnaast zorgt de expert ervoor dat de noodzakelijke juridische documenten worden opgesteld. Ten slotte wordt u naar implementatie 6 maanden ondersteund door een externe FG.

Bestel nu voor slechts 795,- euro. Neem contact met ons op.
Met het ‘Compleet’ pakket ontvangt u de volgende documenten en diensten:
Privacy- en cookieverklaring

De privacy- en cookieverklaring valt onder de informatieplicht die u als ondernemer heeft richting de betrokkenen van wie u persoonsgegevens verwerkt. De privacy- en cookieverklaring in het AVG pakket compleet bevat alle noodzakelijke informatie die u als organisatie moet geven aan de betrokkenen. Bovendien is de privacy- en cookieverklaring grotendeels voor u ingevuld. Waardoor u alleen nog uw bedrijfsnaam, bedrijfsinformatie en de verwerkingen die u uitvoert moet invullen. Uiteraard staat u er niet alleen voor. In het document staat duidelijk aangegeven welke informatie u waar moet invullen. Indien u er dan nog niet uitkomt staan wij u graag telefonisch bij.

Verwerkersovereenkomst

De AVG schrijft voor dat verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers afspraken maken. Hieruit volgt dat u dit ook schriftelijk moet vastleggen. Zo worden er afspraken gemaakt over de instructies van de verwerking, het beveiligen van persoonsgegevens, de privacy rechten van betrokkenen, het inschakelen van sub verwerkers en meer. U ontvangt een template die u kunt aanpassen naar de hoedanigheid die u inneemt die van verwerkingsverantwoordelijke of verwerker.

Verwerkingsregister

Onder de AVG ligt de verantwoordelijkheid bij u om aan te kunnen tonen dat u voldoet aan de privacywet. Dit word accountability genoemd en draagt aanzienlijk bij aan de privacy van uw klanten. Met een verwerkingsregister voldoet u aan uw verantwoordingsplicht richting de toezichthouder. En kunt u ten alle tijden voldoen aan een verzoek om dit te kunnen aantonen.

Rechten van betrokkenen

Met de komst van de AVG zijn de privacyrechten van personen uitgebreid en versterkt. Vandaar dat u als organisatie gehoor moet kunnen geven aan klanten die een beroep doen op hun privacyrechten. Het is belangrijk om uw systemen en processen zo in te richten dat u kunt voldoen aan deze verzoeken. In het AVG pakket compleet zit een handig formulier dat u kunt gebruiken om op alle verzoeken van klanten gehoor te geven.

E-mail disclaimer

In het AVG pakket compleet ontvangt u ook een e-mail disclaimer die u kunt gebruiken voor het versturen van e-mail. Met een e-mail disclaimer vrijwaart u de organisatie van aansprakelijkheid en beweegt u de ontvanger om vertrouwelijk om te gaan met de informatie.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie en bekijk hier onze overige AVG pakketten op maat.