Alle bedrijven in Europa moeten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG (Engels: General Data Protection Regulation, GDPR). Met de AVG Privacy Nulmeting van Advies bij privacy weet u precies hoe u ervoor staat op het gebied van de AVG. Na het invullen van de nulmeting nemen wij contact met u op. In dit gesprek bespreken wij de AVG privacy nulmeting, de GAP-analyse en het AVG stappenplan tot implementatie.

Meten is weten. Gratis AVG privacy nulmeting.

Voldoet uw organisatie aan de privacywetgeving? Na het invullen van de AVG nulmeting wordt dit voor u duidelijk. Bovendien krijgt u door de nulmeting inzicht in de huidige situatie en de compliance status. Door middel van een GAP-analyse weet u welke stappen u moet ondernemen om AVG compliant te worden.

Stap 1: Invullen van de AVG privacy nulmeting

Door het onderstaande formulier in te vullen krijgen wij meer zicht in de bedrijfsactiviteiten en de processen binnen uw organisatie. Vervolgens beoordelen wij in hoeverre deze processen en procedures voldoen aan de AVG. De uitkomst van de nulmeting is de basis van de GAP-analyse en het AVG plan van aanpak.

Stap 2: AVG GAP-Analyse huidige en gewenste situatie

De uitkomsten van de AVG nulmeting zijn de basis voor de GAP-analyse. Deze analyse vergelijkt de huidige situatie met de gewenste situatie. Daarmee worden de sterke en zwakke punten in kaart gebracht. Kortom door de kloof tussen de actuele en gewenste situatie te overbruggen wordt uw organisatie AVG compliant.

Stap 3: AVG Plan van aanpak

Nadat u de AVG privacy nulmeting heeft ingevuld en wij de GAP-analyse hebben uitgevoerd is het tijd om de AVG te implementeren. De wijzigingen hebben een behoorlijke impact op uw organisatie. Daar staat tegenover dat u de kans krijgt om de privacywetgeving goed te implementeren.

Stap 4: Implementatie AVG plan van aanpak

Zowel het AVG plan van aanpak en de GAP-analyse vormen de basis voor het verander traject. Zoals gezegd hebben de wijzigingen een behoorlijke impact op uw organisatie. Vandaar dat u voor een optimale implementatie een projectteam opzet en rollen delegeert. Ook bij de AVG implementatie kunnen wij u ondersteunen. Wilt u de AVG liever zelf implementeren dan kunt u gebruik maken van het AVG pakket doe het zelf. Heeft u vragen over de AVG privacy nulmeting? Neem dan contact met ons op.

Is er een privacybeleid?
JaNee