AVG Privacy: meer en verbeterde privacy rechten

Veel mensen vinden privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer belangrijk. Desondanks zijn jouw persoonsgegevens verwerkt in honderden tot misschien wel duizenden bestanden, zowel van het bedrijfsleven als van de overheid. Aan de ene kant kom je hier niet onderuit. Ten eerste omdat je als inwoner van Nederland geregistreerd staat bij overheidsinstanties. Daarnaast maak je waarschijnlijk gebruik van producten en diensten uit het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld je telefoonabonnement, verzekeringen en abonnement op de krant. Maar ook bij het gebruiken van apps op je telefoon geef je veel privacygevoelige informatie weg. De AVG privacy wet geeft jou als gebruiker meer en verbeterde privacy rechten. Hieruit volgt dat bedrijven meer verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van jouw gegevens.

AVG Privacy: bescherming persoonsgegevens

Onder de AVG moeten bedrijven en overheden passende organisatorische en technische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen. Hoewel dit onder de wet bescherming persoonsgegevens ook verplicht was ligt er nu meer verantwoordelijkheid bij de bedrijven om dit aantoonbaar te maken. Vandaar dat je organisatie een datalek- en verwerkingsregister moet opstellen. Maar ook een privacy beleid (hoe ga je om met persoonsgegevens) en een privacyverklaring (wat doe je met die persoonsgegevens).  Ten slotte moet je voor elke (risicovolle) verwerking nadenken over de beveiliging hiervan.

AVG Privacy: hulp bij privacy

Voor veel ondernemers is de AVG onbekend terrein en blijft implementatie een uitdaging. Daarom bieden wij de gratis AVG privacy nulmeting aan. Daarmee weet je snel hoe jouw bedrijf er voor staat op het gebied van privacy. Daarnaast lees je hier de acht belangrijkste stappen om binnen no-time AVG compliant te zijn. Mocht je hierna nog vragen hebben dan kan je altijd contact met ons opnemen. Wij staan je graag te woord bij al jouw vragen over de AVG, privacy, gegevensbescherming en het beveiligen van persoonsgegevens.

AVG Privacy