Met privacy by design en privacy by default dwingt jouw organisatie een juiste omgang met persoonsgegevens af. Door in de beginfase rekening te houden met deze termen voorkom je een hoop gedoe achteraf. Het is onder de algemene verordening gegevensbescherming verplicht om deze uitgangspunten te implementeren. Bovendien gaan jouw medewerkers bewuster om met persoonsgegevens tijdens het ontwikkelen van diensten en producten.

Privacy by design betekenis: “Rekening houden met privacy in de ontwerpfase van diensten en producten”.

De privacy by design uitgangspunten zorgen ervoor dat organisaties bij de ontwikkeling van producten en diensten rekening houden met privacy.. In de eerste plaats betekent dit dat de persoonsgegevens goed worden beschermd. Bijvoorbeeld door tweestapverificatie verplicht te maken. Maar ook door een streng wachtwoordbeleid te hanteren. Daarnaast is privacy by design een denkproces. Vraag jezelf af of het echt nodig is om persoonsgegevens te gebruiken. Eventueel volstaat pseudonimisering of anonimiseren ook. Ten slotte verwerk je alleen die gegevens die je echt nodig hebt. Dit noem je data minimalisatie.

 Privacy by default: privacy als standaardinstelling.

In principe is dit uitgangspunt een onderdeel van privacy by design. Dat betekent dat dit uitgangspunt een basisbeginsel is bij de ontwikkeling van diensten en producten. Het vereist namelijk dat de standaardinstellingen altijd privacy vriendelijk zijn. Bijvoorbeeld de opt-in regeling bij nieuwsbrieven. De gebruiker moet zich actief aanmelden voor deze dienst. Deze optie mag dus niet standaard aangevinkt staan.

AVG awareness training

Maak je organisatie bekend met deze belangrijke uitgangspunten. Dit kan in de vorm van een e-learning of klassikale bijeenkomst. Prikkel het bewustzijn rondom privacy en het veilig omgaan met persoonsgegevens regelmatig. Maar maak ook gebruik van een stappenplan bij het ontwikkelen van diensten en producten. Het is tijdverspilling om achteraf pas rekening te houden met privacy.

Advies bij privacy biedt privacy awareness trainingen aan voor je organisatie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Privacy by design en privacy by default