Bedrijven hebben onder de algemene verordening gegevensbescherming een informatieplicht. Met andere woorden betekent dit dat een betrokkene recht heeft op informatie over de verwerking. Een betrokkene besluit meestal zelf om de gegevens te delen met een organisatie. Maar weet je dan ook wat een bedrijf met die gegevens gaat doen? Vandaar dat bedrijven informatie delen via een privacy statement ook wel privacyverklaring genoemd.

Privacy statement: wat staat erin? 

De volgende informatie moet een bedrijf voorafgaand aan de verwerking geven:

  • Welke persoonsgegevens het bedrijf verwerkt;
  • Waarom de organisatie dit doet (doel);
  • Of de gegevens gedeeld wordt met derden.

Daarnaast bevat een privacyverklaring meestal meer informatie. Bijvoorbeeld de contactgegevens, het bewaartermijn en hoe een betrokkene zijn rechten kan uitoefenen. 

Privacy statement: tips.

De privacyverklaring is kort en bondig geschreven en makkelijk te begrijpen. Zo maakt de betrokkene eenvoudig een keuze. Bovendien is de privacy statement makkelijk te vinden en bevat het alle verplichte informatie. In het geval je dit niet doet wek je argwaan en twijfel op. Onze tip: plaats de privacyverklaring altijd op uw website. 

Privacy statement: veiligheidsparadox.

Over het algemeen zijn mensen terughoudend met het delen van informatie. Behalve als het gaat om een applicatie of een gratis dienst/product. Ik betrap mijzelf hier ook op. Ter illustratie, wie leest er nou de algemene voorwaarden en privacyverklaring van een app ontwikkelaar? Bovendien geven mensen vaak zonder reden toegang tot persoonlijke informatie. Hieronder een leuk filmpje.

Neem bij vragen over een privacyverklaring contact met ons op.

Privacy statement