De producentenverantwoordelijkheid houdt in dat producenten en importeurs van auto’s, autobanden, batterijen en accu’s, elektr(on)ische apparatuur en verpakkingsmateriaal wettelijk verantwoordelijk zijn voor het inzamelen en recyclen van hun producten in de afvalfase. Hieruit volgt dat ze individueel of als een collectief een inzamel- en verwerkingssysteem opzetten. Het opzetten en onderhouden van zo systeem is arbeidsintensief. Veel organisaties kiezen daarom voor een collectief. Bijvoorbeeld de Band en Milieu organisatie, WeCycle en Stibat. Advies bij privacy ondersteunt webshops bij de interne registratie en heeft hiervoor een tool opgezet.

Producentenverantwoordelijkheid webshops, dropshipping en BOL partners tool

In het bijzonder is de tool gericht op de registratie van de hoeveelheid geïmporteerde elektr(on)ische apparatuur, batterijen en accu’s. Maar ook op het ompakken en verpakken van producten (verpakkingsmateriaal). Met de tool heeft u voor alle drie de verplichtingen een handig overzicht. Daarnaast weet u aan het eind van het jaar welke bijdragen u moet betalen aan de collectieven.

Elektr(on)ische apparatuur ofwel WEEE-richtlijn (Engels voor: Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Bedrijven die elektr(on)ische apparatuur als eerste in Nederland op de markt brengen krijgen te maken met de producentenverantwoordelijkheid. Zoals gezegd zijn zij (mede) verantwoordelijk voor het afvalbeheer van de elektrische en elektronische apparaten. Apparaten die afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden om naar behoren te werken vallen onder de richtlijn. Kortom, heeft het apparaat een stekker, brengt het stroom over naar een apparaat of gebruikt het op een andere manier stroom dan valt het onder de regeling.

Producentenverantwoordelijkheid webshops, dropshipping en BOL partners bij batterijen en accu’s

Producenten en importeurs die batterijen en accu’s als eerste op de Nederlandse markt brengen zijn verplicht deze ook weer in te zamelen en te recyclen. Vandaar dat de producenten hier een collectief voor hebben opgericht. Namelijk de Stichting Batterijen, met als uitvoeringsorganisatie Stibat. Er wordt streng gehandhaafd, indien een bedrijf niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen dan leidt dit tot een boete. Bovendien geldt de verplichting niet alleen voor draagbare batterijen en accu’s maar ook voor de ingebouwde varianten. 

Producentenverantwoordelijkheid webshops, dropshipping en BOL partners bij verpakkingsmateriaal

Ook geldt de producentenverantwoordelijkheid voor bedrijven die verpakte producten als eerste in Nederland op de markt brengen. Of producten ompakken. De stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft deze verantwoordelijkheid van hen overgenomen. Dat betekent dat bedrijven een bijdrage per kilo verpakkingen betalen aan het Afvalfonds. Hiermee worden de kosten voor inzameling en recycling gedekt. Over de eerste 50.000 kilo betalen organisaties geen bijdrage. U moet ten alle tijden wel kunnen aantonen dat u onder dit aantal zit. Hiervoor kunt u het interne register gebruiken.

Producentenverantwoordelijkheid toezicht door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de producentenverantwoordelijkheid. Indien een organisatie niet is aangesloten bij een collectief en zelf ook geen proces heeft ingericht is zo’n bedrijf een freerider. De producten worden namelijk wel ingezameld en gerecycled door een collectief, zonder dat de organisatie daarvoor betaalt. De ILT schrijft freerides aan en geeft ze de keuze om zich aan te sluiten bij een collectief of hier zelf een proces voor in te richten. Als een organisatie ervoor kiest dit niet te doen dan zijn ze in overtreding. Hierop volgen strafrechtelijke en/of bestuursrechtelijke maatregelen. De ILT vraagt informatie op bij de douane, het CBS en collectieve organisaties van producenten en importeurs.

Neem bij vragen over producentenverantwoordelijkheid contact met ons op.

Producentenverantwoordelijkheid webshops, dropshipping en BOL partners.